disclaimer Vi sammenligner bare trygge og sikre primære og sekundære markedsplasser. Prisene kan være høyere eller lavere enn pålydende. Som videresalgsaggregator kan prisene være høyere enn pålydende.
Ticket Compare > Betingelser og vilkår
Betingelser og vilkår

Vilkår for bruk – «Billett-Sammenlign»

Gjelder fra: 23.05.2018

 1. Introduksjon
  • Bruken av nettstedet «Ticket-Compare», et nettsted som blant annet lar deg sammenligne priser på billetter til ulike live-arrangementer («Nettstedet» eller » Tjenesten «) er i samsvar med følgende avsnitt og vilkår bruk (“ Vilkårene ”) inkludert personvernerklæringen til nettstedet og i henhold til gjeldende lov. Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du godtar å være bundet av vilkårene.
  • Bruken av nettstedet er utelukkende begrenset til juridiske formål og er begrenset til de personer som er juridisk kvalifisert eller selskaper.
  • Formålet med vilkårene er å regulere forholdet mellom operatøren av nettstedet, Compare Ninja Ltd., («Operatøren « ) og enhver person og/eller enhet som bruker og/eller får tilgang til nettstedet og tjenesten til operatøren. Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av vilkårene. Hvis du ikke er enig i hele eller deler av vilkårene, vennligst forlat nettstedet og avstå fra all bruk av nettstedet. Operatøren forbeholder seg retten til å avslutte din bruk av nettstedet hvis du ikke vil overholde noen av eller alle vilkårene.
  • Vilkårene bestemmer din tilgang til nettstedet og vil gjelde for all bruk på nettstedet, inkludert, men ikke bare, bruk av data, innhold og tjenester på nettstedet eller lenker til andre informasjonskilder og enhver overføring av data og utgjør det juridiske grunnlaget for noen av dine handlinger og/eller kommunikasjoner under enhver bruk av nettstedet.
  • Operatøren forbeholder seg retten til å avslutte din bruk av nettstedet hvis du ikke overholder noen av eller alle vilkårene, og forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn og uten å gi noen forhåndsvarsel. Det er tydeliggjort at de bindende vilkårene vil være vilkårene som er tilgjengelige på nettstedet på tidspunktet for din bruk av nettstedet. Derfor og før enhver bruk av nettstedet, anbefales du å lese vilkårene og personvernreglene grundig. Hvis du ikke er enig i hele eller deler av vilkårene, vennligst avstå fra all bruk av nettstedet.
  • Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og operatøren og erstatter alle tidligere og samtidige avtaler, forslag eller representasjoner, skriftlige eller muntlige, angående emnet. I tilfelle motstrid eller inkonsekvens mellom vilkårene og innhold som vises på nettstedet, skal bestemmelsene i vilkårene ha forrang.
  • Det presiseres at operatøren forbeholder seg retten til å endre og/eller avslutte aktiviteten til nettstedet, helt eller delvis, etter eget skjønn og uten forvarsel eller samtykke, og du vil ikke ha noen krav mot operatøren i slike tilfeller.
  • Tjenesten er aktiv og tilgjengelig til alle tider av døgnet hver dag, og du kan bruke den og sammenligne billettpriser på live-arrangementer og legge inn anmeldelser av andre nettsteder til enhver tid. Imidlertid kan aktiviteten til nettstedet bli avbrutt fra tid til annen på grunn av feil som ikke er kontrollert av operatøren og/eller på grunn av vedlikeholdsårsaker og/eller på grunn av andre årsaker, og du vil ikke ha noen krav mot operatøren i så fall.
  • Hvis du har spørsmål angående vilkårene og/eller personvernerklæringen, kan du kontakte operatøren på e-post: [email protected]Det presiseres at operatørens kontaktdetaljer og operatørens tilgjengelighet kan endres etter eget skjønn og uten forvarsel eller samtykke, og du vil ikke ha noen krav mot operatøren i slike tilfeller.
  • Det klargjøres herved at du erklærer og garanterer at all informasjon som vises på nettstedet, inkludert informasjon om live-arrangementer, er gitt av tredjeparter, inkludert nettsteder som ikke er kontrollert av operatøren. Operatøren garanterer derfor ikke kvaliteten, riktigheten, gyldigheten, nøyaktigheten, helheten og/eller egnetheten til slik informasjon, inkludert informasjon om arrangementer og billetter til noe formål.
  • Videre er det klargjort og forstått at operatøren utelukkende fungerer som en henvisning av brukere som surfer på nettstedet til tredjepartsnettsteder, og derfor skal operatøren ikke ha noe ansvar for noen handlinger fra tredjepartsnettstedene og for tredjepartsnettstedets virksomhet, inkludert, men ikke bare, noe av ditt engasjement med tredjepartsnettsteder som du har kjøpt fra dem. Billetter til arrangementer ved bruk av tredjepartsnettstedets tjenester. Enhver avtale for salg eller kjøp av billetter ved bruk av tredjepartsnettstedets virksomhet skal lukkes mellom deg og tredjepartsnettstedene, og operatøren er ikke part i en slik avtale, og derfor skal operatøren ikke ha noe ansvar for ditt kjøp av billetter fra tredjepartsnettsteder inkludert, ikke bare, i tilfelle problemer med billetter som kan resultere i at du ikke kan delta på et arrangement.

 

 1. Definisjoner

» Innhold » betyr nettstedet, informasjon om arrangementer og billetter som deres detaljer er tilgjengelige på nettstedet, nettsider, sortering og visning av informasjon og enhver annen illustrativ form i ovenstående og i utsendelser.

» Tjenesten » betyr nettstedet, brukerkontoen inkludert dens instruksjoner, andre relaterte produkter og tjenester, personlig støttetjeneste hvis den leveres, og enhver annen modifikasjon og/eller endring av ovennevnte som kan gjøres av operatøren fra tid til annen under sin eget skjønn.

» Nettsidefeil » betyr ethvert avbrudd i nettstedets tilgjengelighet på grunn av årsaker som ikke er direkte kontrollert av operatøren  .

» Du » eller » brukere » betyr blant annet enkeltpersoner og enheter som er autorisert av operatøren til å bruke tjenesten og dine ansatte, konsulenter, tjenesteleverandører, agenter og/eller tredjeparter som du har forretninger med.

» Hendelser » betyr hendelser som deres detaljer er tilgjengelige på nettstedet.

» Billetter » betyr billetter til arrangementene som kan kjøpes gjennom tilgang til tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige via nettstedet.

» Tredjeparts nettsteder » betyr nettsteder som selger billetter til arrangementer som ikke er kontrollert av operatøren.

» Dine data » betyr alle data og/eller informasjon i elektronisk form som du oppgir eller som samles inn av operatøren på nettstedet under din bruk av nettstedet.

 

 1. Om vilkårene og bli med som en affiliate
  • Disse vilkårene utgjør en separat avtale mellom deg og operatøren. Det er herved klarlagt og godtatt at operatøren ikke skal ha noe ansvar for brudd på vilkårene fra andre brukere eller av tredjepartsnettsteder, og i tilfelle brudd fra andre brukere eller tredjepartsnettsteder, bør alle krav du måtte ha være adressert til en slik krenkende part, og du skal ikke ha noen krav og/eller krav mot operatøren.
  • Det klargjøres herved at kun Vilkårene skal binde Operatøren. All annonsering som er tilgjengelig på nettstedet, inkludert annonsering fra tredjepartsnettsteder, skal ikke anses som operatørens anbefaling eller mening angående viljen til det annonserte innholdet.
  • Bruk av nettstedet er for øyeblikket gratis. Operatøren forbeholder seg imidlertid sine rettigheter til enhver tid og etter eget skjønn til å belaste eventuelle kostnader for enhver bruk av nettstedet eller funksjonene til nettstedet, helt eller delvis, og forbeholder seg rettighetene til å legge til tilleggsfunksjoner til nettstedet som bruken av dem kan være gjenstand for betaling fra deg, og du skal ikke ha noe krav mot operatøren i slike tilfeller.
  • Enhver enhet som ønsker å være en tilknyttet operatør kan kontakte operatøren via operatørens kontaktinformasjon som vises i vilkårene.
 2. Ansvar og ansvarsbegrensning
  • Operatøren har ikke noe ansvar for noe innhold som vises på nettstedet som er hentet fra tredjeparter, inkludert tredjepartsnettsteder, og det er ditt ansvar å bekrefte de relevante opplysningene angående billettene til arrangementer du er interessert i og ønsker å kjøpe, inkludert, men ikke bare plassering, dato, sete, den fine skriften angående billettene og arrangementene og mer. Ethvert krav, søksmål og etterspørsel du måtte ha angående tilbud, billettene eller tjenestene, deres mottak eller utfall, skal videresendes direkte til en slik tredjepart, inkludert innehaverne av arrangementene og/eller tredjepartsnettstedene som du har mottatt fra dem. av arrangementene eller kjøpt billettene fra dem, og du vil ikke ha noe krav og/eller krav fra operatøren i slike tilfeller.
  • Det er tydeliggjort at operatøren ikke kontrollerer noen kilder til informasjon og innhold i arrangementene og billettene og har derfor ikke noe ansvar for informasjon, priser og innhold på arrangementene og billettene, inkludert de som annonseres av tredjepartsnettsidene, og garanterer ikke kvaliteten, riktigheten, gyldigheten, nøyaktigheten, helheten og/eller deres egnethet for noe formål.
  • Operatøren har ingen relasjon og/eller tilknytning til arrangementene eller til leverandørene av billettene, og operatøren er ikke ansvarlig for noen av dine handlinger som følge av din bruk av tjenesten, og du vil ikke ha noe krav mot operatøren angående skade forårsaket til deg som følge av din bruk av tjenesten, inkludert, men ikke bare, i tilfelle en kansellering av en begivenhet. En slik tvist bør løses mellom deg og leverandøren av billetten.
  • Nettstedet lar deg sammenligne ulike tredjepartsnettsteder som tilbyr billetter til arrangementer i henhold til ditt valg. Det er tydeliggjort at en slik sammenligning er på ditt ansvar og ikke kan gjennomgås som en anbefaling, mening eller konsultasjon angående arrangementet og billetten, og du vil ikke ha noe krav mot operatøren angående en sammenligning gjort ved bruk av nettstedet, inkludert et krav om at du foretrakk et bestemt tredjepartsnettsted fremfor et annet tredjepartsnettsted basert på en sammenligning gjort ved bruk av nettstedet.
  • Operatøren skal ikke ha noe ansvar for skader og/eller direkte eller indirekte strafferstatninger av noe slag som påløper deg som følge av din bruk av nettstedet og/eller som følge av din tillit til innhold og tjenester tilgjengelig på nettstedet. Brukeren skal ikke ha noe krav angående sin tillit til informasjon publisert på nettstedet og angående det faktum at basert på informasjonen brukeren ikke brukte andre tjenester inkludert, men ikke bare, kjøp av forskjellige billetter og/eller kjøp av billetter fra andre leverandører og/ eller sammenligne billettpriser ved hjelp av andre verktøy. Du vil ikke ha noe krav angående informasjon publisert og tilgjengelig på nettstedet, og operatøren skal ikke være ansvarlig for informasjon publisert på nettstedet og/eller informasjon innhentet av tredjeparter gjennom nettstedet, inkludert av tredjepartsnettsteder.
  • Operatøren garanterer ikke at alle lenker som er tilgjengelige på nettstedet, inkludert lenker tilgjengelig på utsendelser sendt til deg av operatøren, er aktive og/eller vil føre til et aktivt nettsted, og eksistensen av en slik lenke skal ikke anses som noen mening , anbefaling eller råd angående innhold som vises i en slik kobling. Operatøren skal ikke i noe tilfelle ha noe ansvar overfor deg angående slike forhold. Uten å fravike det ovennevnte, skal operatøren ikke være ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, forårsaket av deg som følge av din bruk og/eller tillit til informasjon og innhold som vises på tredjeparts nettsider som deres lenker er tilgjengelige på nettstedet. inkludert lenker til tredjeparts nettsteder.
  • Tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet kan bli avbrutt og/eller kan oppleve feil. Operatøren garanterer ikke at nettstedet vil være immun mot ulovlig tilgang til operatørens datamaskiner og/eller skader, feil, feil relatert til maskinvare, programvare og/eller kommunikasjonslinje og/eller annen skade som kan påføres operatøren. og/eller noen av dets leverandører. Operatøren skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade forårsaket av deg og/eller tredjeparts nettsteder og/eller tredjeparter, inkludert dine eiendeler som følge av det ovennevnte.
  • Informasjonen og tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller feil. Operatøren garanterer ikke at tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri, eller at tjenesten eller serverne som leverer tjenesten vil være virusfrie eller fri for andre skadelige komponenter. Operatøren garanterer ikke at bruken eller resultatet av bruken hvis tjenesten eller bruken av materialet som stammer fra tjenesten vil være nøyaktig, korrekt og/eller pålitelig på noen måte.
  • Du godtar herved at operatøren ikke vil være ansvarlig for uautorisert tilgang til kontoen din, inkludert endringer i brukerinnholdet du lastet opp og/eller sendte, enten mottatt eller sendt av deg eller ikke.
  • Operatøren har ikke noe ansvar for innhold som vises i annonser som vises på nettstedet, inkludert kommersielle tilbud fra tredjeparter, inkludert fra tredjepartsnettsteder. Eventuelle krav og/eller krav du måtte ha angående et tilbud om å kjøpe en tjeneste og/eller et produkt inkludert billetter, enten det gjelder mottak av et slikt produkt eller en slik tjeneste og om resultatet av det skal rettes til en tredjepart som har levert og/eller garantert til tilby slike tjenester og/eller produkter, inkludert tredjeparts nettsteder, og operatøren og/eller noen på operatørens vegne skal ikke bære noe ansvar angående tilbud om tjenester og/eller produkter.
  • Følgende vilkår skal gjelde for alle brukere av nettstedet, enten de legger ut anmeldelser og/eller svar og om de kun surfer. Det klargjøres herved at operatøren ikke har kontroll over innholdet som vises på nettstedet som er lagt ut av brukere, og noe av innholdet som er tilgjengelig på nettstedet skal ikke anses som noen av operatørens mening, anbefaling eller råd angående innholdet som er tilgjengelig i nettsiden.
  • Operatøren lar brukeren laste opp innhold, inkludert, men ikke bare, anmeldelser, svar og/eller annet innhold som gjør det mulig for brukeren å uttrykke sine meninger, inkludert meninger fra tredjepartsnettsteder («brukerinnhold» ) . Følgende vilkår skal gjelde for brukerinnholdet i tillegg til vilkårene.
  • Du garanterer herved overfor operatøren at du ikke vil laste opp og/eller legge ut på nettstedet noe innhold inkludert brukerinnhold som er støtende, krenkende eiendomsrettigheter inkludert innhold som krenker opphavsrett eller varemerker, pornografisk innhold, innhold som er ulovlig å publisere på grunn av knebling pålegg utstedt av en kompetent domstol, innhold som ærekrenker og/eller krenker ens personvern, og dataprogramvare og/eller datakode som inneholder virus, skadelig programvare og skadelige applikasjoner, passord, brukernavn og andre identifiserende data som muliggjør bruk av dataprogramvare, digital filer, nettsteder og tjenester som krever registrering av betaling, freeware for registrering, all informasjon som inneholder skadelig, ulovlig, uanstendig, injurierende og/eller rasistisk innhold,informasjon som kan villede tredjeparter og/eller informasjon som skader akseptable normer for bruk av internett og som kan skade internettbrukerne og spesielt nettstedet
  • Det er forbudt å bruke falsk identitet, utgi seg for å være og villede operatøren og/eller brukerne på noen som helst måte.
  • Operatøren forbeholder seg sine rettigheter til å handle mot en bruker som vil bryte noen av vilkårene, inkludert, men ikke bare, blokkering av brukerens tilgang til nettstedet uten forvarsel og etter eget skjønn, og brukeren vil ikke ha noen krav mot operatøren i slikt tilfelle.
  • Operatøren og/eller noen på operatørens vegne er ikke ansvarlig for innhold som er lagt ut av brukere av nettstedet (som er kjent som tredjeparter) og har ingen mulighet til å inspisere noe innhold som er lastet opp og lagt ut på nettstedet av brukerne, og derfor kan ikke filtrere noe av brukerinnholdet og sikre at alle brukernes overholdelse av vilkårene.
  • Operatøren kontrollerer ikke noe brukerinnhold som legges ut og/eller lastes opp til nettstedet og kan derfor ikke sikre nøyaktigheten og/eller kvaliteten til noe brukerinnhold. Du forstår at under din bruk av nettstedet kan du bli utsatt for innhold som kan være støtende, forstyrrende og/eller ubeleilig for deg. Operatøren kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noe brukerinnhold, inkludert feil og/eller utelatelser av brukerinnhold og/eller for tap og/eller skade av noe slag forårsaket av deg og/eller deg som følge av din bruk av alt innhold som ble publisert, lastet opp, sendt via e-post og/eller tilgjengelig på nettstedet på noen måte. Du er klar over at operatøren ikke kan bære noe ansvar for eventuelle kommentarer og/eller svar du kan motta angående diskusjoner og/eller kommentarer og/eller annet brukerinnhold lagt ut av deg.
  • Du godtar og forstår herved at operatøren har rett (men ikke plikt) til å nekte å publisere og/eller retten til å fjerne brukerinnhold når som helst, etter operatørens eget skjønn, og operatøren forbeholder seg retten til å endre og /eller fjern brukerinnhold etter operatørens eget skjønn og uten å gi forhåndsvarsel. Uten å fravike ovenstående har operatøren rett til å fjerne ethvert brukerinnhold som bryter vilkårene og/eller som rapporteres som upassende, og operatøren forbeholder seg retten til å nekte å tilby tjenester uten å gi forhåndsvarsel til brukere som bryter vilkårene. Vilkår og/eller brudd på andre brukeres rettigheter.
  • Operatøren skal ikke ha noe ansvar for skader og/eller direkte eller indirekte straffbare skader av noe slag som påløper deg som følge av din bruk av nettstedet og/eller som følge av din tillit til innhold og tjenester tilgjengelig på nettstedet, inkludert detaljer om hendelser. og billetter på nettsiden. Brukeren skal ikke ha noe krav angående sin tillit til informasjon publisert på nettstedet av brukere og angående det faktum at basert på informasjonen brukeren ikke brukte andre tjenester, inkludert, men ikke bare, kjøp av billetter til andre arrangementer og/eller kjøp av billetter fra andre nettsteder. Du vil ikke ha noe krav angående informasjon publisert og tilgjengelig på nettstedet, og operatøren skal ikke holdes ansvarlig for informasjon publisert på nettstedet og/eller informasjon som er innhentet av tredjeparter via nettstedet.
 3. Brukers garantier
  • Du garanterer herved overfor operatøren at du ikke vil sende via nettstedet til noen tredjepart som dets detaljer er tilgjengelig på nettstedet, og du vil ikke publisere, legge ut og/eller laste opp reklamemateriell og/eller innhold som er støtende i diskusjoner. , krenkende eiendomsrettigheter inkludert innhold som krenker opphavsrett eller varemerker, pornografisk innhold, innhold som er ulovlig å publisere på grunn av gag-ordre utstedt av en kompetent domstol, innhold som ærekrenker og/eller krenker ens personvern, og dataprogramvare og/eller datakode som inneholder virus, skadelig programvare og skadelige applikasjoner, passord, brukernavn og andre identifiserende data som muliggjør bruk av dataprogramvare, digitale filer, nettsteder og tjenester som krever registrering av betaling, freeware for registrering, all informasjon som inneholder skadelig,ulovlig, uanstendig, injurierende og/eller rasistisk innhold, informasjon som kan villede tredjeparter og/eller informasjon som skader akseptable normer for bruk av internett og som kan skade internettbrukerne og spesielt nettstedet
  • Det klargjøres at operatøren ikke har noen mulighet til å inspisere informasjon om tredjepartsnettsteder som er tilgjengelig på nettstedet som lastes opp av tredjepartsnettsteder og/eller av noen på deres vegne, og derfor kan ikke operatøren sikre alle tredjepartsnettsteder. Nettstedets overholdelse av vilkårene. Hvis det er noen avvik mellom informasjon fra et tredjepartsnettsted tilgjengelig på nettstedet og faktiske detaljer på tredjepartsnettstedet, bes du kontakte operatøren og rapportere slikt avvik.
  • Skulle du bryte noe av det ovennevnte, ved uaktsomhet eller med vilje, vil du bli holdt ansvarlig for tap og skader som oppstår og/eller kan pådras til operatøren som vil ha rett til å avslutte bruken din av nettstedet umiddelbart og blokkere Din tilgang til nettstedet uten forvarsel og etter operatørens eget skjønn, og du vil ikke ha noen krav mot operatøren i slike tilfeller. Videre i et slikt tilfelle vil du holde operatøren, dens ansatte, ledere, aksjonærer og/eller noen på deres vegne skadesløs for all skade, tap, tap av fortjeneste, betaling og/eller utgifter påført dem, inkludert advokathonorarer og rettsgebyrer.
 4. Kontakte tredjeparter
  • Du er alene ansvarlig for å kontakte eventuelle tredjeparter, inkludert, men ikke bare, private samtaler og/eller kontrakter med tredjepartsnettsteder og/eller noen på deres vegne som annonserer for tredjepartsnettsteder på nettstedet. Du erklærer herved at du er klar over at operatøren ikke nødvendigvis bekrefter all informasjonen på tredjepartsnettstedene og/eller noen på deres vegne som deres detaljer vises på nettstedet, og du skal ikke ha noe krav mot operatøren angående falske informasjon mottatt av en tredjeparts nettsted. Med unntak fra ovenstående forbeholder operatøren seg rettighetene, når som helst, til å overvåke, inspisere, verifisere og/eller filtrere innhold lastet opp av tredjepartsnettsteder.
  • Prisene på billettene og all annen informasjon angående arrangementene leveres av tredjepartsnettstedene. Det kan imidlertid være en forskjell mellom slik informasjon som vises på nettstedet og den faktiske informasjonen om billetter og arrangementer, og operatøren vil ikke være ansvarlig for eventuelle misforhold mellom slik informasjon, og den bindende informasjonen om arrangementene og billettene, inkludert prisen, tilgjengelighet, plassering og sitteplasser angående billettene og arrangementene er informasjonen som vises på tredjepartsnettstedene.
  • Variasjonen og tilgjengeligheten av billettene kan endres i henhold til tredjepartsnettstedets skjønn, og du kan ikke ha noe krav angående slik endring. Det er tydeliggjort at billettene tilbys av tredjepartsnettsteder og ikke av operatøren, og derfor har operatøren ingen kontroll over tilbud av billetter fra tredjepartsnettsteder.
  • Enhver bindende avtale og/eller kontrakt med et tredjepartsnettsted som annonserte en billett via nettstedet vil bli avtalt og lukket mellom deg og tredjepartsnettstedene, og operatøren og/eller noen på operatørens vegne vil ikke være part i slike kontrakt og vil ikke være ansvarlig for slik kontrakt, selv om informasjon ble overført via operatøren. Det klargjøres herved at operatøren utelukkende er en plattform som sammenligner billetter til arrangementer som tilbys av tredjepartsnettsteder som ikke er relatert til operatøren. Videre er det klargjort at det ikke er noen ansettelsesforhold mellom operatøren og tredjepartsnettstedene.
  • Operatøren har ikke noe ansvar for noen av billettene som ikke selges eller tilbys av operatøren, og det er ditt ansvar å bekrefte de relevante detaljene angående billettene du er interessert i og ønsker å kjøpe, inkludert, men ikke bare, plasseringen, dato, sete, den fine skriften angående billettene og arrangementene og mer. Ethvert krav, søksmål og krav du måtte ha angående billettene og begivenhetene skal videresendes direkte til en slik tredjepart, inkludert begivenhetsarrangørene og/eller tredjepartsnettstedene som du har mottatt fra dem noen detaljer om begivenhetene eller kjøpt billettene fra dem. , og du vil ikke ha noe krav og/eller krav fra operatøren i slike tilfeller.
  • Vær oppmerksom på at tredjepartsnettsteder har sine egne vilkår for bruk som ikke kontrolleres av operatøren, og du anbefales å lese dem før du kjøper en billett.
  • I tilfelle falsk informasjon lastet opp av tredjepartsnettsteder (inkludert uoverensstemmelse mellom informasjon om billetter) og/eller i tilfelle unøyaktighet angående informasjon om en billett eller begivenhet, vennligst varsle operatøren via e-post: [email protected] .
 5. Åndsverk
  • Alle immaterielle rettigheter, inkludert patentrettigheter, opphavsrettigheter, moralske rettigheter, publisitetsrettigheter, varemerke-, vare- og tjenestemerkerettigheter, goodwill, forretningshemmelighetsrettigheter og andre immaterielle rettigheter som nå eksisterer eller heretter kommer til å eksistere, er utelukkende forbeholdt operatøren.
  • Uten å fravike det ovennevnte, eies nettstedet, diskusjonene, alle nettsidene til nettstedet og deres utforming, og alle meldinger mottatt av operatøren, inkludert e-postmeldinger, utelukkende av operatøren.
  • Du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere, overføre, distribuere, vise, modifisere, lage avledede verk fra, selge eller utnytte på noen måte noe av innholdet som vises på nettsiden uten operatørens forhånds- og skriftlige samtykke.
  • Du kan bruke innholdet utelukkende til din egen personlige bruk og ikke gjøre noen kommersiell bruk av innholdet. Du kan ikke bruke innholdet til andre formål, inkludert, men ikke bare, for å markedsføre, annonsere og/eller markedsføre kommersielle enheter.
  • Du garanterer å ikke publisere innholdet eller noen del av det, med unntak av det som er tillatt i vilkårene, og du garanterer å ikke publisere noe produkt og/eller utdata av informasjon, enten det er materiell eller immateriell eller i noen annen form, og du vil kopiere og/ eller duplisere og/eller lage avledede verk og/eller modifisere og/eller tilpasse innholdet for publisering, annonsering, visning, fremføring, overføring, kringkasting, tilgjengeliggjøring for allmennheten, salg og/eller annen handling uten operatørens forutgående og skriftlige samtykke.
  • Ved å bruke nettstedet godtar du at så lenge nettstedet er aktivt, vil noe av brukerinnholdet ditt bli brukt uten å motta noen betaling, inkludert royalties, og slik bruk vil ikke bestå av noe brudd på vilkårene og/eller krenkelse av dine rettigheter inkludert brudd på den israelske opphavsrettsloven-2007 og/eller annen gjeldende lov. Det er tydeliggjort at operatøren kan bruke ethvert brukerinnhold etter eget skjønn, forutsatt at slik bruk vil være rimelig og lovlig i henhold til gjeldende lov.
  • Operatøren kan, etter eget skjønn, legge til brukerinnholdet sitt navn, logo eller annen tekst.
  • Eierskapet og de immaterielle rettighetene til innholdet til tredjeparter, inkludert bilder og innhold som vises på nettstedet av tredjepartsnettsteder, eies av deres eiere og kan være bundet til eventuelle vilkår og tredjepartslisenser som ble gitt til operatøren («Tredjeparten» ) Avtaler ”). Operatøren gjør ikke krav på noe eierskap til rettigheter til slikt innhold og påtar seg ikke noe ansvar for slikt innhold som er tilgjengelig på nettstedet. Du godtar herved å være bundet til eventuelle tredjepartsavtaler angående din bruk av nettstedet, inkludert eventuelle fremtidige endringer i tredjepartsavtalene.
  • Operatøren respekterer alle immaterielle rettigheter til tredjeparter og gjør alle anstrengelser for ikke å krenke rettigheter til tredjeparter. Imidlertid, hvis rettighetene til en tredjepart ved en feiltakelse ble krenket, vennligst rapporter slik krenkelse til operatøren via e-postadresse: [email protected].
 6. Skadeserstatning

Du skal holde operatøren og dens forgjengere, etterfølgere, foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, direktører, aksjonærer, investorer, ansatte, agenter, representanter, medlemmer og advokater skadesløse fra og mot alle tap, skader, kostnader og utgifter. (inkludert advokatsalærer) som oppstår som følge av eller relatert til: (i) din grove uaktsomhet eller forsettlige oppførsel; og/eller (ii) din bruk av nettstedet; og/eller (iii) dine data; og/eller (iv) ditt brudd på disse vilkårene; og/eller (v) bruken av deg av en tredjeparts intellektuelle eiendom, eller enhver handling eller passivitet fra deg som krenker eller misbruker de immaterielle rettighetene til en tredjepart eller bryter gjeldende lov.

 1. Bruk av personlig informasjon

Operatøren respekterer personvernet til alle brukere av nettstedet. Informasjon om bruk av informasjonen din finnes i personvernerklæringen.

 

 1. Utsendelser
  • Operatøren kan tilby alle sine brukere å motta e-postmeldinger og/eller nyhetsbrev om oppdateringer, forbedringer og andre brukervarslinger angående Operatørens aktivitet, inkludert via e-post og SMS («utsendelser» ) .
  • Det presiseres at du på ethvert stadium vil ha muligheten til å velge bort å motta utsendelsene ved å kontakte operatøren og/eller ved å klikke på en lenke tilgjengelig på utsendelsene sendt til deg av operatøren.
  • For å unngå enhver tvil er vilkårene ovenfor i denne seksjon 10 bundet til den israelske kommunikasjonsloven (telekommunikasjon og kringkasting-1982).

 

 1. Sikkerhet
  • Nettstedet er beskyttet og sikret ved hjelp av avanserte sikkerhetsverktøy som er ment å sikre trygg og sikker bruk av nettstedet og for å beskytte personvernet ditt. Du garanterer herved at du ikke vil handle på noen måte som vil avbryte aktiviteten til nettstedet, inkludert, men ikke bare, tyveri av informasjon fra andre brukere og brudd på sikkerhetsmekanismene til nettstedet. Operatøren vil handle mot deg i et slikt tilfelle på alle måter som er tillatt i henhold til loven, inkludert blokkering av din tilgang og bruk av nettstedet og iverksette rettslige skritt mot deg i slike tilfeller.
  • Skulle du bryte noe av det ovennevnte, ved uaktsomhet eller med vilje, vil operatøren ha rett til å blokkere din tilgang til nettstedet, og du vil holde operatøren, dens ansatte, ledere, aksjonærer og/eller noen på deres vegne skadesløs for all skade. , tap, tap av fortjeneste, betaling og/eller utgifter påført dem, inkludert advokatsalærer og rettsgebyrer.
 2. Varighet og oppsigelse
  • Denne avtalen starter den dagen du begynner å bruke nettstedet og fortsetter til du avstår fra all bruk av nettstedet og operatørens tjenester.
  • Operatøren kan når som helst si opp denne avtalen med deg hvis: (i) du har brutt noen bestemmelse i avtalen (eller har handlet på en måte som tydelig viser at du ikke har til hensikt å, eller ikke er i stand til å overholde bestemmelsene i avtalen) Avtale); og/eller (ii) operatøren er pålagt å gjøre det ved lov (for eksempel der leveringen av operatørens tjenester til deg er eller blir ulovlig); og/eller (iii) leveringen av tjenesten ikke lenger er kommersielt levedyktig. Når det gjelder hver av (i) og (ii) i denne delen, skal operatøren, der det er mulig, gi rimelig varsel om slik oppsigelse.
  • Operatøren forbeholder seg sine rettigheter, etter eget skjønn, til å endre vilkårene når som helst ved å publisere slike endringer på nettstedet og varsle om slike endringer. Enhver endring trer i kraft umiddelbart etter melding om slik endring. Din fortsettelse av å bruke nettstedet vil bli betraktet som samtykke til slike endrede vilkår.
  • Operatøren forbeholder seg rettighetene til å stenge nettsiden eller deler av den uten å gi noen forvarsel, og i slike tilfeller skal operatøren ikke ha noe ansvar for skader eller tap forårsaket av deg eller noen annen tredjepart.
  • Alle vilkår i denne avtalen som refererer til åndsverk og ansvarsbegrensning skal overleve enhver oppsigelse av denne avtalen.
 3. Generelle vilkår, gjeldende lov og meldinger
  • 1. Denne avtalen, inkludert personvernerklæringen, utgjør hele avtalen mellom deg og operatøren og erstatter alle tidligere og samtidige avtaler, forslag eller representasjoner, skriftlige eller muntlige, angående emnet. Ingen endring, endring eller fraskrivelse av noen bestemmelse i denne avtalen skal være effektiv med mindre den er skriftlig og enten signert eller akseptert elektronisk av den parten som endringen, endringen eller fraskrivelsen skal gjøres gjeldende overfor.
  • Hvis du har spørsmål angående vilkårene, kan du henvende deg til operatøren via e-postadressen [email protected].
  • Informasjonen og tjenesten leveres til brukeren på en slik måte den er, og brukeren godtar at operatøren og dens ansatte, funksjonærer, aksjonærer og/eller noen på operatørens vegne ikke skal ha noe ansvar for skader, direkte eller indirekte , forårsaket til deg eller en tredjepart på dine vegne som følge av din bruk og/eller tillit til informasjon som er tilgjengelig på nettstedet.
  • Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Israel. Hver part samtykker i og godtar at hver part er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Tel Aviv, Israel, for enhver rettstvist og/eller tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen.
  • Alle merknader, tillatelser og godkjenninger nedenfor skal være skriftlige og skal anses å ha blitt gitt ved: (i) personlig levering, (ii) den tredje virkedagen etter e-post, (iii) 4 timer etter sending av e-post til kl. 12.00 PM med ankomstbekreftelse forutsatt at Operatøren ikke har varslet avsender om at ingen melding er mottatt.

 

Kontakt

Vennligst rapporter eventuelle brudd på disse vilkårene for bruk ved å kontakte:

Spørsmål om vilkårene for bruk kan rettes til:

Eller