disclaimer Vi sammenligner bare trygge og sikre primære og sekundære markedsplasser. Prisene kan være høyere eller lavere enn pålydende. Som videresalgsaggregator kan prisene være høyere enn pålydende.
Ticket Compare > Personvern
Personvern

Personvernerklæring – «Billett-sammenlign»

Dato: 23.05.2018

Denne personvernerklæringen (“ Personvernerklæringen ”) er en integrert del av vilkårene for bruk, og begge dokumentene bør leses sammen.

Operatøren respekterer personvernet til sine brukere. For å forbedre beskyttelsen av brukerne, publiserer operatøren denne personvernerklæringen angående hvordan operatøren samler inn informasjonen din fra din bruk av nettstedet.

 1. Generell

Under din bruk av nettstedet kan informasjon om din bruk av nettstedet samles inn, inkludert, men ikke bare, billetter du har kjøpt fra tredjepartsnettsteder og arrangementer du var interessert i. Slik informasjon er statistisk og identifiserer deg ikke. I tillegg kan du velge å gi operatøren din e-postadresse for å motta utsendelser.

 1. Database og bruk av informasjon
  • All innsamlet informasjon som angitt ovenfor lagres i Operatørens database. Operatøren garanterer å bruke slik informasjon i henhold til personvernerklæringen og/eller i henhold til gjeldende lov og for følgende formål:
 • Muliggjør praktisk og effektiv bruk;
 • Forbedre og berike eksisterende tjenester og innhold;
 • endre og/eller fjerne eksisterende tjenester og innhold;
 • Utføre undersøkelser og gi statistisk informasjon til tredjeparter (i slike tilfeller vil ikke den oppgitte informasjonen identifisere deg);
 • Håndheve operatørens vilkår;
 • Gi deg unike tjenester, inkludert å sende deg nyhetsbrev når du oppgir din e-postadresse;
 • Spore billettene du har kjøpt fra tredjepartsnettsteder du har tilgang til via nettstedet;
 • Ethvert annet formål beskrevet i vilkårene og denne personvernerklæringen.
 1. Overføring av informasjon til tredjeparter

Operatøren kan overføre og/eller dele informasjonen din under følgende hendelser og omstendigheter:

 • Når du har gitt operatøren tillatelse til å overføre og/eller dele informasjonen din;
 • For å beregne mengden billetter du har kjøpt etter din tilgang til tredjepartsnettsteder via nettstedet;
 • Når du bryter vilkårene for nettstedet eller handler ulovlig;
 • For å håndheve vilkårene eller personvernreglene;
 • Som svar på en stevning eller lignende etterforskningskrav, en rettskjennelse eller en anmodning om samarbeid fra rettshåndhevelse eller andre offentlige organer;
 • For å etablere eller utøve operatørens juridiske rettigheter;
 • For å forsvare seg mot juridiske krav; eller som på annen måte kreves av loven. I slike tilfeller kan operatøren reise eller frafalle enhver juridisk innvending eller rettighet tilgjengelig for operatøren, etter operatørens eget skjønn;
 • Når operatøren mener avsløring er hensiktsmessig i forbindelse med forsøk på å undersøke, forhindre, rapportere eller iverksette andre handlinger angående ulovlig aktivitet, mistanke om svindel eller annen forseelse;
 • For å beskytte og forsvare rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til operatøren, dens brukere, ansatte eller andre;
 • I forbindelse med en betydelig selskapstransaksjon, for eksempel salg av Operatørens virksomhet, avhendelse, fusjon, konsolidering eller salg av eiendeler, eller i tilfelle avvikling.
 1. Kumulativ og ikke-personlig informasjon

Operatøren kan bruke kumulativ og ikke-personlig informasjon som Operatøren har samlet inn som beskrevet ovenfor. Operatøren kan kombinere ikke-personlig informasjon som Operatøren har samlet inn med ikke-personlig informasjon samlet inn fra andre kilder. Videre kan Operatøren dele kumulativ informasjon med tredjeparter, inkludert rådgivere, investorer og annonsører for forretningsanalyse. Operatøren kan for eksempel rapportere antall kjøpere av billetter til et bestemt arrangement. Slik informasjon er ikke personlig og kan brukes til å utvikle innhold og tjenester som vil hjelpe brukeren og justere innhold og reklame.

 1. Tredjeparter

 

 • Det er en rekke steder på nettstedet hvor du kan klikke på en lenke for å få tilgang til andre nettsteder som ikke opererer under denne personvernerklæringen og ikke er relatert til operatøren, inkludert, men ikke bare, lenker som fører til tredjepartsnettsteder. Disse lenkene kan uavhengig be om og samle inn informasjon, inkludert personlig informasjon, fra deg og, i noen tilfeller, gi operatøren informasjon om dine aktiviteter på disse lenkene.
 • Hver tredjepart som beskrevet ovenfor kan ha sine egne retningslinjer for personvern som beskriver bruken av personopplysninger, og slike retningslinjer vil regulere bruken, håndteringen og utleveringen av slik personlig informasjon om brukeren. Skulle du trenge tilleggsinformasjon angående personvernregler for tredjeparter, anbefaler operatøren at du besøker disse tredjepartsnettstedene og leser deres personvernregler.

 

 1. Bruk av informasjonskapsler
  • Operatøren bruker ulike teknologier for å samle informasjon fra enheten din og om aktivitetene dine mens du bruker nettstedet.
  • Operatøren samler automatisk inn informasjon fra din nettleser når du bruker nettstedet. Denne informasjonen inkluderer, men ikke bare, din IP-adresse, din nettlesertype og -språk, tilgangstider, innholdet i eventuelle ikke-slettede informasjonskapsler som nettleseren din tidligere har akseptert fra operatøren og den henvisende nettstedsadressen.
  • Når du bruker nettstedet, kan operatøren tildele datamaskinen eller mobilenheten din en eller flere informasjonskapsler, for å lette tilgangen til nettstedet og for å tilpasse din online opplevelse. Gjennom bruk av en informasjonskapsel kan operatøren også automatisk samle inn informasjon om din nettaktivitet ved å bruke nettstedet, for eksempel nettsidene du besøker, lenkene du klikker på og hendelser du var interessert i. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleseren din slik at den avviser informasjonskapsler. Hvis du velger å avslå informasjonskapsler, vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke noen av funksjonene som tilbys på nettstedet.
  • Operatøren kan bruke standard internettteknologi, for eksempel web beacons og andre lignende teknologier, for å spore din bruk av nettstedet. Informasjonen Operatøren innhenter på denne måten gjør at Operatøren kan tilpasse tjenestene Operatøren tilbyr brukere av Nettstedet og måle den samlede effektiviteten av Operatørens innhold, programmering eller andre aktiviteter.

 

 1. Datasikkerhet
  • Operatøren tar passende sikkerhetstiltak for datasikkerhetsformål for å forhindre at uautoriserte personer får tilgang til dine personopplysninger. Ingen system kan imidlertid være helt sikre. Derfor garanterer ikke operatøren at tjenestene deres vil være fullstendig immune mot brudd på sikkerheten og/eller uautorisert tilgang, inkludert tilgang til dataene som er lagret på nettstedet.
  • Operatøren inspiserer, fra tid til annen, datasikkerheten til nettstedet og utfører endringer og oppgraderinger tilsvarende for å opprettholde nettstedets sikkerhet. Operatøren vil ikke desto mindre være ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade forårsaket av deg på grunn av eksponering av informasjonen din ved en uautorisert tilgang til operatørens database og/eller på grunn av uaktsomhet eller handling som ikke er kontrollert av operatøren.

 

 1. Din rett til å bla gjennom informasjonen din
  • I henhold til den israelske personvernloven-1981 har hver enkelt person rett til å bla gjennom informasjonen som er samlet om ham og lagret i databasene. En person som oppdaget at hans eller hennes lagrede informasjon er ufullstendig, unøyaktig, uklar og/eller oppdatert kan henvende seg til eieren av en slik database og be om endring og/eller oppdatering og/eller fjerning av hans eller hennes informasjon.

Du kan henvende deg til operatøren angående slike problemer via disse e-postadressene:

Vær oppmerksom på at disse kontaktopplysningene og dagene og åpningstidene kan endres etter operatørens eget skjønn og uten forhåndsvarsel eller samtykke, og du vil ikke ha noen krav mot operatøren i slike tilfeller .

 • Hvis slik informasjon om en person brukes til personlig kontakt, kan vedkommende skriftlig og i henhold til loven be om at slik informasjon slettes fra databasen.

 

 1. Endringer i denne personvernerklæringen

Operatøren kan av og til oppdatere denne personvernerklæringen. Operatøren vil varsle deg ved å sende en e-post til e-postadressen du sist oppga til operatøren og/eller ved tydelig å legge ut melding om endringene, og vil angi datoen for endringen i overskriften til personvernreglene.